HONGKONG SABTU

HONGKONG SABTU
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
0166 : 23450
9664 : 23450
2326 : 89016
9013 : 34561
9953 : 56783
5677 : 78905
7319 : 34561
5795 : 90127
5416 : 34561
6049 : 01238
7715 : 34561
5062 : 23450
1024 : 89016
9103 : 45672
3177 : 78905
2020 : 89016
8696 : 90127
5170 : 78905
4067 : 23450
0731 : 12349
5790 : 90127
5139 : 12349
6794 : 90127
0996 : 90127
1418 : 34561
1693 : 90127
3377 : xxxxx
6231 : 12349
4173 : 78905
5429 : 89016
key (Kmlup3)

5677 : 01236
7319 : 34569
5795 : 12347
5416 : 34569
6049 : 34569
7715 : 23458
5062 : 12347
1024 : 34569
9103 : 78903
3177 : 01236
2020 : 56781
8696 : 67892
5170 : 45670
4067 : 34569
0731 : 89014
5790 : 90125
5139 : 34569
6794 : 34569
0996 : 23458
1418 : 90125
1693 : 78903
3377 : 78903
6231 : 56781
4173 : 23458
5429 : 89014
key (A2ixmbix)

9953 : 01789
5677 : 23901
7319 : 45123
5795 : 56234
5416 : 34012
6049 : 45123
7715 : 56234
5062 : 78456
1024 : 67345
9103 : 01789
3177 : 23901
2020 : 90678
8696 : 34012
5170 : 90678
4067 : 23901
0731 : 89567
5790 : 90678
5139 : 45123
6794 : 67345
0996 : 34012
1418 : 12890
1693 : 01789
3377 : 23901
6231 : 89567
4173 : 01789
5429 : 45123
key (Embup1)

3967 : 5612
0166 : 0167
9664 : 0167
2326 : 0167
9013 : 6723
9953 : 1278
5677 : 3490
7319 : 5612
5795 : 1278
5416 : 7834
6049 : 1278
7715 : 8945
5062 : 1278
1024 : 0167
9103 : 6723
3177 : 2389
2020 : 5612
8696 : 6723
5170 : 7834
4067 : 5612
0731 : 0167
5790 : 9056
5139 : 7834
6794 : 9056
0996 : 7834
1418 : 7834
1693 : 1278
3377 : 7834
6231 : xxxx
4173 : 9056
5429 : 5612
key (k2mlup1)

9103 : 927
3177 : 927
2020 : 816
8696 : 472
5170 : 927
4067 : 816
0731 : 694
5790 : 694
5139 : 927
6794 : 694
0996 : 361
1418 : xxx
1693 : 472
3377 : 149
6231 : 583
4173 : 927
5429 : 250
key (Cmlmbup1) ******************
ai 89016
ai 89014
ai 45123
ai 5612
ai 250

01*02*05*10*12*15*20*21*28
29*50*51*58*59*82*85*92*95

21 Comments

Add a Comment

 1. DATA HK HARIAN
  0871 ”
  1755 ”
  2919 ”
  9797 ”
  9579 ”
  6808 ”
  6390 ”
  4967 ”
  3342 ”
  1395 ”
  7319 ”
  0139 ”
  0113 ”
  2358 ”
  6667 ”
  3205 ”
  8971 ”
  0896 ”
  6981 ”
  1721 ”
  4937 ”
  4719 ”
  2747 ”
  7455 ”
  7802 ”
  5877 ”
  3967 ”
  0166 ”
  9664 ”
  2326 ”
  9013 ”
  9953 ”
  5677 ”
  7319 ”
  5795 ”
  5416 ”
  6049 ”
  7715 ”
  5062 ”
  1024 ”
  9103 ”
  3177 ”
  2020 ”
  8696 ”
  5170 ”
  4067 ”
  0731 ”
  5790 ”
  5139 ”
  6794 ”
  0996 ”
  1418 ”
  1693 ”
  3377 ”
  6231 ”
  4173 ”
  5429 ”
  7395 ”
  2459 ”
  8477 ”
  1627 ”
  6066 ”
  1571 ”
  6224 “

 2. 7319 ”
  0139 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  0113 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  2358 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  6667 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  3205 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  8971 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  0896 ” 7 ” [KEPALA-OFF]
  6981 ” 7 ” [KEPALA-OFF]
  1721 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  4937 ” 7 ” [KEPALA-OFF]
  4719 ” 3 ” [KEPALA-OFF]
  2747 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  7455 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  7802 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  5877 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  3967 ” 3 ” [KEPALA-OFF]
  0166 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  9664 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  2326 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  9013 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  9953 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  5677 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  7319 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  5795 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  5416 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  6049 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  7715 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  5062 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  1024 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  9103 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  3177 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  2020 ” 3 ” [KEPALA-OFF]
  8696 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  5170 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  4067 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  0731 ” 3 ” [KEPALA-OFF]
  5790 ” 6 ” [KEPALA-OFF]
  5139 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  6794 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  0996 ” 3 ” [KEPALA-OFF]
  1418 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  1693 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  3377 ” 6 ” [KEPALA-OFF]
  6231 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  4173 ” 7 ” [KEPALA-OFF]
  5429 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  7395 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  2459 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  8477 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  1627 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  6066 ” 6 ” [KEPALA-OFF]
  1571 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  6224 ” 7 ” [KEPALA-OFF]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  C2 + A2 ( t1

 3. 6390 ”
  4967 ”
  3342 ”
  1395 ”
  7319 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  0139 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  0113 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  2358 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  6667 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  3205 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  8971 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  0896 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  6981 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  1721 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  4937 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  4719 ” 7 ” [KEPALA-OFF]
  2747 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  7455 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  7802 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  5877 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  3967 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  0166 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  9664 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  2326 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  9013 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  9953 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  5677 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  7319 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  5795 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  5416 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  6049 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  7715 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  5062 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  1024 ” 3 ” [KEPALA-OFF]
  9103 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  3177 ” 4 ” [KEPALA-OFF]
  2020 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  8696 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  5170 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  4067 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  0731 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  5790 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  5139 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  6794 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  0996 ” 5 ” [KEPALA-OFF]
  1418 ” 2 ” [KEPALA-OFF]
  1693 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  3377 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  6231 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  4173 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  5429 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  7395 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  2459 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  8477 ” 8 ” [KEPALA-OFF]
  1627 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  6066 ” 9 ” [KEPALA-OFF]
  1571 ” 0 ” [KEPALA-OFF]
  6224 ” 1 ” [KEPALA-OFF]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  A5 – C2 ( t2

 4. 6808 ”
  6390 ”
  4967 ”
  3342 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  1395 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  7319 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  0139 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  0113 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  2358 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  6667 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  3205 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  8971 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  0896 ” 69 ” [EKOR-OFF]
  6981 ” 69 ” [EKOR-OFF]
  1721 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  4937 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  4719 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  2747 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  7455 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  7802 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  5877 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  3967 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  0166 ” 03 ” [EKOR-OFF]
  9664 ” 70 ” [EKOR-OFF]
  2326 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  9013 ” 69 ” [EKOR-OFF]
  9953 ” 69 ” [EKOR-OFF]
  5677 ” 70 ” [EKOR-OFF]
  7319 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  5795 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  5416 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  6049 ” 70 ” [EKOR-OFF]
  7715 ” 70 ” [EKOR-OFF]
  5062 ” 69 ” [EKOR-OFF]
  1024 ” 58 ” [EKOR-OFF]
  9103 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  3177 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  2020 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  8696 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  5170 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  4067 ” 69 ” [EKOR-OFF]
  0731 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  5790 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  5139 ” 25 ” [EKOR-OFF]
  6794 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  0996 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  1418 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  1693 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  3377 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  6231 ” 70 ” [EKOR-OFF]
  4173 ” 47 ” [EKOR-OFF]
  5429 ” 36 ” [EKOR-OFF]
  7395 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  2459 ” 92 ” [EKOR-OFF]
  8477 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  1627 ” 14 ” [EKOR-OFF]
  6066 ” 25 ” [EKOR-OFF]
  1571 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  6224 ” 81 ” [EKOR-OFF]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  K4 + A1 ( +3)

 5. 6808 ”
  6390 ” 6790124 ” [CT]
  4967 ” 6790124 ” [CT]
  3342 ” 4578902 ” [CT]
  1395 ” 3467891 ” [CT]
  7319 ” 1245679 ” [CT]
  0139 ” 7801235 ” [CT]
  0113 ” 0134568 ” [CT]
  2358 ” 0134568 ” [CT]
  6667 ” 2356780 ” [CT]
  3205 ” 6790124 ” [CT]
  8971 ” 3467891 ” [CT]
  0896 ” 8912346 ” [CT]
  6981 ” 0134568 ” [CT]
  1721 ” 6790124 ” [CT]
  4937 ” 1245679 ” [CT]
  4719 ” 4578902 ” [CT]
  2747 ” 4578902 ” [CT]
  7455 ” 2356780 ” [CT]
  7802 ” 7801235 ” [CT]
  5877 ” 7801235 ” [CT]
  3967 ” 5689013 ” [CT]
  0166 ” 3467891 ” [CT]
  9664 ” 0134568 ” [CT]
  2326 ” 9023457 ” [CT]
  9013 ” 2356780 ” [CT]
  9953 ” 9023457 ” [CT]
  5677 ” 9023457 ” [CT]
  7319 ” 5689013 ” [CT]
  5795 ” 7801235 ” [CT]
  5416 ” 5689013 ” [CT]
  6049 ” 5689013 ” [CT]
  7715 ” 6790124 ” [CT]
  5062 ” 7801235 ” [CT]
  1024 ” 5689013 ” [CT]
  9103 ” 1245679 ” [CT]
  3177 ” 9023457 ” [CT]
  2020 ” 3467891 ” [CT]
  8696 ” 2356780 ” [CT]
  5170 ” 8912346 ” [CT]
  4067 ” 5689013 ” [CT]
  0731 ” 4578902 ” [CT]
  5790 ” 0134568 ” [CT]
  5139 ” 5689013 ” [CT]
  6794 ” 5689013 ” [CT]
  0996 ” 6790124 ” [CT]
  1418 ” 0134568 ” [CT]
  1693 ” 1245679 ” [CT]
  3377 ” 1245679 ” [CT]
  6231 ” 3467891 ” [CT]
  4173 ” 6790124 ” [CT]
  5429 ” 4578902 ” [CT]
  7395 ” 5689013 ” [CT]
  2459 ” 7801235 ” [CT]
  8477 ” 2356780 ” [CT]
  1627 ” 8912346 ” [CT]
  6066 ” 1245679 ” [CT]
  1571 ” 6790124 ” [CT]
  6224 ” 1245679 ” [CT]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  AS 2N

 6. 4719 ”
  2747 ” 012357 ” [CT]
  7455 ” 789024 ” [CT]
  7802 ” 234579 ” [CT]
  5877 ” 123468 ” [CT]
  3967 ” 456791 ” [CT]
  0166 ” 901246 ” [CT]
  9664 ” 901246 ” [CT]
  2326 ” 901246 ” [CT]
  9013 ” 567802 ” [CT]
  9953 ” 012357 ” [CT]
  5677 ” 234579 ” [CT]
  7319 ” 456791 ” [CT]
  5795 ” 012357 ” [CT]
  5416 ” 678913 ” [CT]
  6049 ” 012357 ” [CT]
  7715 ” 789024 ” [CT]
  5062 ” 012357 ” [CT]
  1024 ” 901246 ” [CT]
  9103 ” 567802 ” [CT]
  3177 ” 123468 ” [CT]
  2020 ” 456791 ” [CT]
  8696 ” 567802 ” [CT]
  5170 ” 678913 ” [CT]
  4067 ” 456791 ” [CT]
  0731 ” 901246 ” [CT]
  5790 ” 890135 ” [CT]
  5139 ” 678913 ” [CT]
  6794 ” 890135 ” [CT]
  0996 ” 678913 ” [CT]
  1418 ” 678913 ” [CT]
  1693 ” 012357 ” [CT]
  3377 ” 678913 ” [CT]
  6231 ” 456791 ” [CT]
  4173 ” 890135 ” [CT]
  5429 ” 456791 ” [CT]
  7395 ” 567802 ” [CT]
  2459 ” 678913 ” [CT]
  8477 ” 234579 ” [CT]
  1627 ” 456791 ” [CT]
  6066 ” 567802 ” [CT]
  1571 ” 901246 ” [CT]
  6224 ” 456791 ” [CT]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  K2 ml

 7. 9579 ”
  6808 ” 801236 ” [CT]
  6390 ” 689014 ” [CT]
  4967 ” 467892 ” [CT]
  3342 ” 689014 ” [CT]
  1395 ” 801236 ” [CT]
  7319 ” 134569 ” [CT]
  0139 ” 790125 ” [CT]
  0113 ” 356781 ” [CT]
  2358 ” 801236 ” [CT]
  6667 ” 912347 ” [CT]
  3205 ” 245670 ” [CT]
  8971 ” 467892 ” [CT]
  0896 ” 578903 ” [CT]
  6981 ” 134569 ” [CT]
  1721 ” 790125 ” [CT]
  4937 ” 801236 ” [CT]
  4719 ” 467892 ” [CT]
  2747 ” 245670 ” [CT]
  7455 ” 790125 ” [CT]
  7802 ” 912347 ” [CT]
  5877 ” 578903 ” [CT]
  3967 ” 356781 ” [CT]
  0166 ” 912347 ” [CT]
  9664 ” 467892 ” [CT]
  2326 ” 689014 ” [CT]
  9013 ” 578903 ” [CT]
  9953 ” 356781 ” [CT]
  5677 ” 790125 ” [CT]
  7319 ” 578903 ” [CT]
  5795 ” 356781 ” [CT]
  5416 ” 245670 ” [CT]
  6049 ” 578903 ” [CT]
  7715 ” 245670 ” [CT]
  5062 ” 912347 ” [CT]
  1024 ” 912347 ” [CT]
  9103 ” 467892 ” [CT]
  3177 ” 790125 ” [CT]
  2020 ” 356781 ” [CT]
  8696 ” 801236 ” [CT]
  5170 ” 801236 ” [CT]
  4067 ” 356781 ” [CT]
  0731 ” 578903 ” [CT]
  5790 ” 023458 ” [CT]
  5139 ” 578903 ” [CT]
  6794 ” 912347 ” [CT]
  0996 ” 356781 ” [CT]
  1418 ” 801236 ” [CT]
  1693 ” 467892 ” [CT]
  3377 ” 801236 ” [CT]
  6231 ” 467892 ” [CT]
  4173 ” 912347 ” [CT]
  5429 ” 467892 ” [CT]
  7395 ” 134569 ” [CT]
  2459 ” 790125 ” [CT]
  8477 ” 912347 ” [CT]
  1627 ” 689014 ” [CT]
  6066 ” 790125 ” [CT]
  1571 ” 790125 ” [CT]
  6224 ” 578903 ” [CT]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  A2 + E1

 8. 6808 ” 891256 ” [CT]
  6390 ” 013478 ” [CT]
  4967 ” 679034 ” [CT]
  3342 ” 568923 ” [CT]
  1395 ” 568923 ” [CT]
  7319 ” 346701 ” [CT]
  0139 ” 346701 ” [CT]
  0113 ” 679034 ” [CT]
  2358 ” 902367 ” [CT]
  6667 ” 891256 ” [CT]
  3205 ” 891256 ” [CT]
  8971 ” 780145 ” [CT]
  0896 ” 891256 ” [CT]
  6981 ” 124589 ” [CT]
  1721 ” 902367 ” [CT]
  4937 ” 780145 ” [CT]
  4719 ” 780145 ” [CT]
  2747 ” 780145 ” [CT]
  7455 ” 346701 ” [CT]
  7802 ” 902367 ” [CT]
  5877 ” 235690 ” [CT]
  3967 ” 679034 ” [CT]
  0166 ” 568923 ” [CT]
  9664 ” 457812 ” [CT]
  2326 ” 780145 ” [CT]
  9013 ” 902367 ” [CT]
  9953 ” 679034 ” [CT]
  5677 ” 780145 ” [CT]
  7319 ” 902367 ” [CT]
  5795 ” 235690 ” [CT]
  5416 ” 902367 ” [CT]
  6049 ” 780145 ” [CT]
  7715 ” 902367 ” [CT]
  5062 ” 235690 ” [CT]
  1024 ” 235690 ” [CT]
  9103 ” 346701 ” [CT]
  3177 ” 780145 ” [CT]
  2020 ” 124589 ” [CT]
  8696 ” 780145 ” [CT]
  5170 ” 013478 ” [CT]
  4067 ” 457812 ” [CT]
  0731 ” 235690 ” [CT]
  5790 ” 013478 ” [CT]
  5139 ” 780145 ” [CT]
  6794 ” 235690 ” [CT]
  0996 ” 780145 ” [CT]
  1418 ” 679034 ” [CT]
  1693 ” 346701 ” [CT]
  3377 ” 235690 ” [CT]
  6231 ” 780145 ” [CT]
  4173 ” 679034 ” [CT]
  5429 ” 235690 ” [CT]
  7395 ” 679034 ” [CT]
  2459 ” 457812 ” [CT]
  8477 ” 124589 ” [CT]
  1627 ” 235690 ” [CT]
  6066 ” 124589 ” [CT]
  1571 ” 891256 ” [CT]
  6224 ” 457812 ” [CT]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  C3 + E1

 9. 9013 ”
  9953 ”
  5677 ”
  7319 ” 12345 ” [CT]
  5795 ” 78901 ” [CT]
  5416 ” 56789 ” [CT]
  6049 ” 56789 ” [CT]
  7715 ” 56789 ” [CT]
  5062 ” 89012 ” [CT]
  1024 ” 67890 ” [CT]
  9103 ” 34567 ” [CT]
  3177 ” 90123 ” [CT]
  2020 ” 23456 ” [CT]
  8696 ” 90123 ” [CT]
  5170 ” 34567 ” [CT]
  4067 ” 90123 ” [CT]
  0731 ” 90123 ” [CT]
  5790 ” 34567 ” [CT]
  5139 ” 12345 ” [CT]
  6794 ” 45678 ” [CT]
  0996 ” 67890 ” [CT]
  1418 ” 12345 ” [CT]
  1693 ” 34567 ” [CT]
  3377 ” 90123 ” [CT]
  6231 ” 78901 ” [CT]
  4173 ” 12345 ” [CT]
  5429 ” 56789 ” [CT]
  7395 ” 90123 ” [CT]
  2459 ” 34567 ” [CT]
  8477 ” 45678 ” [CT]
  1627 ” 34567 ” [CT]
  6066 ” 34567 ” [CT]
  1571 ” 78901 ” [CT]
  6224 ” 45678 ” [CT]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  C4 + E1 +2

 10. 9953 ”
  5677 ”
  7319 ”
  5795 ”
  5416 ” 34568 ” [CT]
  6049 ” 12346 ” [CT]
  7715 ” 90124 ” [CT]
  5062 ” 12346 ” [CT]
  1024 ” 56780 ” [CT]
  9103 ” 78902 ” [CT]
  3177 ” 78902 ” [CT]
  2020 ” 67891 ” [CT]
  8696 ” 56780 ” [CT]
  5170 ” 78902 ” [CT]
  4067 ” 90124 ” [CT]
  0731 ” 56780 ” [CT]
  5790 ” 01235 ” [CT]
  5139 ” 34568 ” [CT]
  6794 ” 67891 ” [CT]
  0996 ” 12346 ” [CT]
  1418 ” 23457 ” [CT]
  1693 ” 78902 ” [CT]
  3377 ” 67891 ” [CT]
  6231 ” 12346 ” [CT]
  4173 ” 67891 ” [CT]
  5429 ” 78902 ” [CT]
  7395 ” 78902 ” [CT]
  2459 ” 56780 ” [CT]
  8477 ” 56780 ” [CT]
  1627 ” 12346 ” [CT]
  6066 ” 67891 ” [CT]
  1571 ” 56780 ” [CT]
  6224 ” 67891 ” [CT]
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  E5 + E1 in nt

 11. PREDIKSI HONGKONG SABTU 30 – 04 – 2019

  3652 ”

  6108 ” 3412 “ Ai

  6119 ” 7856 “ Ai

  5906 ” 6745 “ Ai

  4816 ” 6745 “ Ai

  2065 ” 1290 “ Ai

  2611 ” 3412 “ Ai

  5303 ” 2301 “ Ai

  7740 ” 9078 “ Ai

  6390 ” 7856 “ Ai

  2358 ” 2301 “ Ai

  4937 ” 5634 “ Ai

  0166 ” 1290 “ Ai

  5795 ” 9078 “ Ai

  3177 ” 3412 “ Ai

  5139 ” 6745 “ Ai

  4173 ” 3412 “ Ai

  1571 ” 2301 “ Ai

  6224 ” 3412 “ Ai
  ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
  A2 + K1

 12. Criiiiiiiiiiiiiiittt
  04*06*09*24*26*27*29*34*36*39*40*42*43*
  44*45*46*54*60*62*63*64*66*69*80*82*83*
  90*92*93*96*99

  Cruuuuuttt
  56*57*59*65*67*85*86*87*89**95*97

  Crooottt
  💣07*27*37*47*49*84*94💣

 13. Prediksi Hongkong Sabtu
  20 April 2019
  Kepala Seksi
  ⇒ 0 1 3 5 6 7 8 ⇐
  Ekor Seksi
  ⇒ 2 3 5 6 7 8 9 ⇐
  Angka Main
  ⇒ 5 7 ⇐
  Colok Bebas
  ⇒ 5 ⇐
  Nuklir
  ⇒ 02 52 62 72 ⇐
  Angka Hot

  02 03 05 06 07 08 09
  12 13 15 16 17 18 19
  32 33 35 36 37 38 39
  52 53 55 56 57 58 59
  62 63 65 66 67 68 69

  72 73 75 76 77 78 79
  82 83 85 86 87 88 89

  Jangan Lupa Masuk Ke Kamarku
  https://prediksitogelseksi.org

 14. Prediksi Togel Hongkong Sabtu

  Tanggal 20 April 2019

  AM : 21457
  BBFS : 214576
  COLOK BEBAS : 2/7
  2D BEBAS / MC : 21/45/76

  ANGKA JADI 2D
  21 12 45 54 76 67
  14 41 47 74 56 65

  SHIO : Babi / Naga
  BOM 2D : 45/76/21

  UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI

  Kunjungi situs kami di http://www.googletogel.com

 15. 9953 = 45670 AM
  5677 = 67892 AM
  7319 = 56781 AM
  5795 = 56781 AM
  5416 = 45670 AM
  6049 = 12347 AM
  7715 = 90125 AM
  5062 = 01236 AM
  1024 = 01236 AM
  9103 = 56781 AM
  3177 = 90125 AM
  2020 = 56781 AM
  8696 = 90125 AM
  5170 = 12347 AM
  4067 = 90125 AM
  0731 = 34569 AM
  5790 = 78903 AM
  5139 = 12347 AM
  6794 = 89014 AM
  0996 = 56781 AM
  1418 = 12347 AM
  1693 = 56781 AM
  3377 = 90125 AM
  6231 = 56781 AM
  4173 = 23458 AM
  5429 = 45670 AM
  7395 = 56781 AM
  2459 = 12347 AM
  8477 = 45670 AM
  1627 = 34569 AM
  6066 = 12347 AM
  1571 = 23458 AM
  6224 = 34569 AM
  ══════════════
  MAMPIR DI GUBUK KECIL KAMI
  KLIK ☸» BANKANGKA

 16. HONGKONG SABTU
  ———————————
  Ekor » 014679

  ———————————
  » Berbagi prediksi…?
  Mampir ke gubuk penyiksaan.
  👉 https://totocrime.com

 17. HONGKONG SABTU
  20 APRIL 2019

  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
  AI : 4567
  CB : 4/9
  CM : 40 45 90 95
  UPS

  Tengkyu Lapaknya Master
  Paito Lengkap Kunjungi Kami
  KLIK ››› http://polajitu.club

 18. BBFS
  AbML+KcML

  2747 = BBFS 13456789
  7455 = BBFS 02345678
  7802 = BBFS 01234579
  5877 = BBFS 13456789
  3967 = BBFS 01234568
  0166 = BBFS 01234568
  9664 = BBFS 01234689
  2326 = BBFS 13456789
  9013 = BBFS 02345678
  9953 = BBFS 01234579
  5677 = BBFS 13456789
  7319 = BBFS 12345679
  5795 = BBFS 01356789
  5416 = BBFS 01234579
  6049 = BBFS 01356789
  7715 = BBFS 01246789
  5062 = BBFS 01234579
  1024 = BBFS 01234579
  9103 = BBFS 01246789
  3177 = BBFS 01234579
  2020 = BBFS 01246789
  8696 = BBFS 01246789
  5170 = BBFS 01356789
  4067 = BBFS 01356789
  0731 = BBFS 01234579
  5790 = BBFS 01234689
  5139 = BBFS 01234689
  6794 = BBFS 01356789
  0996 = BBFS 01356789
  1418 = BBFS 02456789 *
  1693 = BBFS 13456789
  3377 = BBFS 01235789
  6231 = BBFS 02345678
  4173 = BBFS 12345679
  5429 = BBFS 13456789
  7395 = BBFS 13456789
  2459 = BBFS 01246789
  8477 = BBFS 01234579
  1627 = BBFS 02345678
  6066 = BBFS 12345679
  1571 = BBFS 02345678
  6224 = BBFS 01246789

  Invest 2D Pilihanku

  00*01*10*11*12*14*16*
  19*21*22*24*41*42*44*
  46*48*49*61*64*66*68*
  74*84*86*88*

  UPS

  https://duaangka.com/prediksi-hongkong/hongkong-sabtu/

  TRIMAKASIH ATAS ROOM NYA MASTER

 19. SYAIR JITU TOGEL HONGKONG JUMAT 19 APRIL 2019
  Φ RESULT HONGKONG SEBELUMNYA : 1571
  ΦAngka Main – 9 2 5 0 1
  ΦKepala – 20
  ΦEKOR – 91
  ΦShio – ULAR
  ΦColok Bebas – 0
  ΦColok Bebas 2D – 0*9
  ΦJitu 2D – 92*95*90*91*29*25*20*21*59*52*50*51*01*10
  Φ4D, 3D, 2D, Bolak Balik (BBFS) – 2091
  ΦJaga Angka Kembar – 33*88

  Terimakasih bos room nya, ditunggu kunjungan baliknya diwebsite kami.
  PREDIKSI SYAIR ANGKA JITU TOGEL HONGKONG

 20. K8Tys

  1721 = 47568 ai 
  4937 = 83124 ai 
  4719 = 38679 ai 
  2747 = 74235 ai 
  7455 = 01926 ai 
  7802 = 25789 ai 
  5877 = 52468 ai 
  3967 = 96013 ai 
  0166 = 69347 ai 
  9664 = 47568 ai 
  2326 = 10892 ai 
  9013 = 83124 ai 
  9953 = 74235 ai 
  5677 = 01926 ai 
  7319 = 38679 ai 
  5795 = 38679 ai 
  5416 = 38679 ai 
  6049 = 96013 ai 
  7715 = 47568 ai 
  5062 = 83124 ai 
  1024 = 01926 ai 
  9103 = 47568 ai 
  3177 = 25789 ai 
  2020 = 47568 ai 
  8696 = 10892 ai 
  5170 = 47568 ai 
  4067 = 38679 ai 
  0731 = 96013 ai 
  5790 = 74235 ai 
  5139 = 01926 ai 
  6794 = 96013 ai 
  0996 = 25789 ai 
  1418 = 01926 ai 
  1693 = 38679 ai 
  3377 = 69347 ai 
  6231 = 25789 ai 
  4173 = 69347 ai 
  5429 = 25789 ai 
  7395 = 25789 ai 
  2459 = 47568 ai 
  8477 = 25789 ai 
  1627 = 01926 ai 
  6066 = 69347 ai
  1571 = 01926 ai
  6224 = 96013 ai 

  Ditunggu Kehadirannya Bos
  KLIK ☸» INVESTORANGKA55

 21. HONGKONG SABTU 20-04-2019

  4937
  4719=78902456 k
  2747=78902456 k
  7455=56780234 k
  7802=45679123 k
  5877=56780234 k
  3967=78902456 k
  0166=12346890 k
  9664=12346890 k
  2326=45679123 k
  9013=56780234 k
  9953=23457901 k
  5677=12346890 k
  7319=23457901 k
  5795=34568012 k
  5416=23457901 k
  6049=23457901 k
  7715=90124678 k
  5062=23457901 k
  1024=23457901 k
  9103=01235789 k
  3177=56780234 k
  2020=67891345 k
  8696=56780234 k
  5170=34568012 k
  4067=23457901 k
  0731=12346890 k
  5790=67891345 k
  5139=12346890 k
  6794=23457901 k
  0996=90124678 k
  1418=45679123 k
  1693=01235789 k
  3377=01235789 k
  6231=78902456 k
  4173=45679123 k
  5429=12346890 k
  7395=45679123 k
  2459=45679123 k
  8477=45679123 k
  1627=67891345 k
  6066=01235789 k
  1571=23457901 k
  6224=78902456 k
  A6ix-A2ml

  UPZ YO OM MAKASIH ROOM NYA…..
  MONGGO MAMPIR
  DIGUBUK SEDERHANA KAMI

  http://www.indojepe.in

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *