Kolab Ln

Aplikasi Kolan ln berguna dalam menentukan line hasil kolaborasi sehingga menjadi line yang siap dijadikan betting


Jumlah LN yang sama Live number
TOP LN 0 LN
Patah 1 0 LN
Patah 2 0 LN
Patah 3 0 LN
Patah 4 0 LN
Patah 5 0 LN

Aplikasi Kombinasi 4d

2D Depan 2D Tengah 2D Belakang
Menghasilkan : 0 LN
Live Number 4D/3D